پرداخت کمک مالی بهمن ماه
تاریخ شروع 1397/11/15
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
دسته بندی
معیشت
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان