کمک به سیل زدگان کشور
تاریخ شروع 1398/01/17
مبلغ جمع آوری شده 520,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 520,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 520,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان