کمک نقدي به نيازمندان شناخته شده - خرداد 98
تاریخ شروع 1398/03/16
مبلغ مورد نیاز 3,250,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 1,864,500 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 1,864,500 تومان
  • پرداخت آنلاین: 1,864,500 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان