پرداخت صدقه به نیازمندان خیریه جوان
تاریخ شروع 1398/04/07
مبلغ جمع آوری شده 1,641,000 تومان
مناطق تحت پوشش
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 1,641,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 1,641,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان