حمایت مالی مرداد ماه 98
تاریخ شروع 1398/05/15
مبلغ جمع آوری شده 4,266,000 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 4,266,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 4,266,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان