فوری! جمع آوری مبلغ آذرماه
تاریخ شروع 1398/09/15
مبلغ مورد نیاز 8,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 3,435,000 تومان
دسته بندی
معیشت
سلامت
مناطق تحت پوشش
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 3,435,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 3,435,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان