همیاری فروردین 99 ::..
تاریخ شروع 1398/12/16
مبلغ جمع آوری شده 4,331,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 4,331,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 4,331,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان