مشارکت در برنامه ربیع
تاریخ شروع 1398/08/12
دسته بندی
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
قم
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد