مجمع نکوداشت غدیر

طرح اطعام نیمه رمضان ?بــــــــــــَــــــــذر?
انتخاب میزان مشارکت
  • "" 1 ""

  • "" 2 ""

  • "" 3 ""

  • "" 4 ""

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد