نوا نمایش فاطمیه
تاریخ شروع 1398/10/30
مبلغ جمع آوری شده 3,813,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 3,813,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 3,813,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد