توزیع بسته ارزاق نوروزی در مناطق محروم تهران
تاریخ شروع 1398/12/21
مبلغ جمع آوری شده 760,000 تومان
دسته بندی
ایتام
اجتماعی
مناطق تحت پوشش
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 760,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 760,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان