کمک معیشتی ماه مبارک شعبان و رمضان
تاریخ شروع 1399/01/19
مبلغ مورد نیاز 12,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 1,850,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 1,850,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 1,850,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان