جریان ( کمک به هموطنان در شرایط کنونی جامعه)
تاریخ شروع 1399/01/01
مبلغ جمع آوری شده 3,012,500 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 3,012,500 تومان
  • پرداخت آنلاین: 3,012,500 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد