هیئت جنت الحسین علیه السلام
تهیه بسته حمایتی برای 100 خانواده
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 تومان
3%
سهم شما
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)