یاری به خانواده های آسیب دیده از کرونا
تاریخ شروع 1399/01/17
مبلغ مورد نیاز 15,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 13,780,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 13,780,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 3,130,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 10,650,000 تومان
گزارش اجرایی