خیریه غیر انتفاعی لنگر - جمعی از آدم هایی که دغدغه یاری به همنوعان خود را دارند.
کمک منظم ماهانه به خانواده های نیازمند
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
بسته 10 هزار تومانی
بسته 20 هزار تومانی
بسته 50 هزار تومانی
بسته 100 هزار تومانی
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)