خیریه‌ی کانال استاد عابدینی
بسم الله الرحمن الرحيم
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
14 معصوم (علیهم السلام)
هدیه خمسه طیبه (علیهم السلام)
هدیه امیرالمؤمنین (علیه السلام)
سلامتی امام مهدی (علیه السلام)
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)