همراه شو عزیز
تهیه سبد کالا برای خانواده های نیازمند آبرومند
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
بخشی از بسته
یک کیسه برنج ده کیلویی
سه کیلو مرغ
یک بسته کامل
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)