عراق

مشارکت در تکمیل کل سازه صحن حضرت زینب (س) (هزینه به اختیار ستاد)

عمرانی ، فرهنگی

1399/10/24

توضیحات

در اواخر سال 1392 باتملک بخشی از محدوده پروژه توسط تولیت عتبه حسینی ، به درخواست ستاد بازسازی عتبات عالیات ، برای طراحی و اجرای پروژه مذکور به انعقاد تفاهم نامه با تولیت عتبه حسینی منجرورسمأ اجرای آن به ستاد واگذار گردید . این طرح که درفازنخست درزمینی به مساحت 5 هکتار وزیربنای 139هزار متر مربع درحال اجرا است شامل فضاهای زیارتی وشبستان ' مضیف ( آشپز خانه و فضای پذیرایی ) کتابخانه ، موزه ، وضوخانه وسرویس بهداشتی ' بخشهای خدماتی ، موتور خانه وتونل تاسیساتی میباشد . پس ازفرایندطراحی وتأییدتولیت حرم' عملیات اجرایی در تاریخ 94/09/11 آغاز شدو تاکنون مساحتی بالغ بر 79 هزار متر مربع شامل دیوار آببند ، تونل انتقال انرژی ، زهکش ، فونداسیون و سقف اجرا ومساحتی در حدود 58 هزار متر مربع از اسکلت و سقف درحال اجراست. امیداست باهمت خادمان وخیرین' این بخش ازپروژه' مطابق برنامه زمان بندی که تا پایان نیمه اول سال 1400 پیش بینی شده است ' تکمیل شود.