خیریه سروش مهر

طرح تامین سبد کالا برای خانواده های نیازمند
انتخاب میزان مشارکت
  • یک سبد کالا

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد