بریانی رمضان
تاریخ شروع 1399/02/09
مبلغ مورد نیاز 2,100,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
مناطق تحت پوشش
کرمان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان