قرارگاه جهادی نسیم کرامت
توزیع 1000 بسته یک کیلویی گوشت گرم تا شب عید فطر(هر بسته 80هزارتومان)
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)