هرمزگان ، سیستان و بلوچستان

قربانی گوسفند

معیشت

1399/01/17

توضیحات

امام باقر عليه السلام فرمودند:
خداوند قربانى كردن و اطعام نمودن را دوست دارد.

کریمانه توفیق دارد که نذورات قربانی گوسفند و عقیقه شما را در مناطق محرومی جنوب کشور انجام و گوشت آن را به دست نیازمندان برساند.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 
 

پرداخت از طریق کارت به کارت 
⁣شماره کارت: 
5022291048805053 
⁣بانک پاسارگاد| به نام کریمانه 
⁣ 
پرداخت مستقیم (بدون کسر کارمزد) 
https://pay.karimane.ir/24750 

@Karimane_ir