هیئت ابناء الخدیجه
وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 تومان
0%
۲۰۰۰۰ تومان
۵۰۰۰۰ تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)