مرکز نیکوکاری شهدای شلمچه
صدقه جهت سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف (استفاده وجوهات در کل امورات نیکوکاری و به صورت عام)
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
صدقات روزانه
صدقات هفتگی
صدقه ماهانه
صدقات جمع شده
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)