خودمان برای خودمان - وام
تاریخ شروع 1399/02/28
مبلغ مورد نیاز 1,910,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 1,910,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 1,910,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 1,910,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد