مجمع نکوداشت غدیر

پرچم فاطمی ( لطفا در صورتی که تعهد نصب پرچم را دارید اقدام به خرید بفرمایید
انتخاب میزان مشارکت
  • 50 پرچم

  • 100 پرچم

  • 1000 پرچم

  • 500 پرچم

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد