خیریه‌ی کانال استاد عابدینی

بسم الله الرحمن الرحيم
انتخاب میزان مشارکت
  • 14 معصوم (علیهم السلام)

  • هدیه خمسه طیبه (علیهم السلام)

  • هدیه امیرالمؤمنین (علیه السلام)

  • سلامتی امام مهدی (علیه السلام)

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد