هرمزگان ، کرمان ، سیستان و بلوچستان

قربانی گوسفند (مشارکتی و کامل)

1399/12/26

توضیحات

امام باقر عليه السلام فرمودند:
خداوند قربانى كردن و اطعام نمودن را دوست دارد.

کریمانه توفیق دارد که نذورات قربانی گوسفند و عقیقه شما را در مناطق محرومی جنوب کشور انجام و گوشت آن را به دست نیازمندان برساند.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 
 

پرداخت از طریق کارت به کارت 
⁣شماره کارت: 
5022291048805053 
⁣بانک پاسارگاد| به نام کریمانه 
⁣