موکب شباب المقاومه

تهیه سوپ فرا سودمند برای بیماران درگیر کرونا
انتخاب میزان مشارکت
  • 1 بیمار

  • 2 بیمار

  • 3 بیمار

  • 4 بیمار

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد