موسسه فرهنگی هنری حضرت معصومه
خیریه صاحب الزمان عجل الله
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 تومان
0%
هزینه های جاری موسسه
هزینه صبحانه 80 نفر
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)