مجمع نکوداشت غدیر

جشن نیمه شعبان
انتخاب میزان مشارکت
  • شماره 1

  • شماره 2

  • شماره 3

  • شماره 4

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد