شوق دیدار
تاریخ شروع 1398/05/09
مبلغ مورد نیاز 10,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 7,896,001 تومان
دسته بندی
اجتماعی
مناطق تحت پوشش
اردبیل
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 7,896,001 تومان
  • پرداخت آنلاین: 7,896,001 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان