مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 تومان

13%

انتخاب میزان مشارکت
  • 20 هزار تومان

  • 50 هزار تومان

  • 100 هزار تومان

  • یک زائر

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد