موسسه خیریه پیروان امام حسین علیه السلام
زائرین نوجوان امام رضا (ع)
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 تومان
13%
20 هزار تومان
50 هزار تومان
100 هزار تومان
یک زائر
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)