موسسه خیریه پیروان امام حسین علیه السلام
همیاران زائرین کربلا
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 تومان
0%
20 هزار تومان
50 هزارتومان
100 هزار تومان
یک آبگرمکن یا یخچال
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)