مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 تومان

0%

انتخاب میزان مشارکت
  • 20 هزار تومان

  • 50 هزارتومان

  • 100 هزار تومان

  • یک آبگرمکن یا یخچال

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد