آزمایشی
تاریخ شروع 1398/07/08
مبلغ مورد نیاز 7,000,000 تومان
دسته بندی
اجتماعی
مناطق تحت پوشش
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.