صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران
حمایت از دانشجوی مبتلا به سرطان
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 7,000,000 تومان
0%
بسته حمایتی دانشجویی
بسته حمایتی اعضای هیئت علمی و سایر خیرین
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)