عزاداری محرم ۱۳۹۸
تاریخ شروع 1398/06/07
مبلغ مورد نیاز 10,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 2,373,000 تومان
دسته بندی
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
اردبیل
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 2,373,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 2,373,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان