تهیه بسته ارزاق جهت خانواده های بی بضاعت
تاریخ شروع 1399/01/25
مبلغ جمع آوری شده 1,325,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 1,325,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 1,325,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان