موسسه بیان هدایت

| عيدي معارفي | | نذر معارف|
انتخاب میزان مشارکت
  • 110 هزار تومان

  • 59 هزار تومان

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد