خیریه سروش مهر

قربانی ماهیانه مرغ سروش‌مهر
انتخاب میزان مشارکت
  • یک مرغ

  • دو مرغ

  • پنج مرغ

  • ده مرغ

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد