موسسه راه بیّنات

توزیع ماسک در مناطق محروم
انتخاب میزان مشارکت
  • اهدای دو بسته ماسک (100 عدد)

  • اهدای 5 بسته ماسک (250 عدد)

  • خرید یک بسته ماسک جهت مصرف شخصی

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد