مجمع نکوداشت غدیر

بذر اطعام نیازمندان

مبلغ مورد نیاز: 21,000,000 تومان

87%

انتخاب میزان مشارکت

    یا انتخاب مبلغ دلخواه

    تومان
    اطلاعات پرداخت‌کننده
    نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد