خرید سطل زباله برای مسیر پیاده روی اربعین
تاریخ شروع 1398/06/30
مبلغ جمع آوری شده 2,595,000 تومان
دسته بندی
عمرانی
مناطق تحت پوشش
اردبیل
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 2,595,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 2,595,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد