کمک به فطرس مدیا
تاریخ شروع 1397/11/10
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد