سبد احسان
تاریخ شروع 1398/07/08
مبلغ جمع آوری شده 200,000 تومان
دسته بندی
محیط زیست
مناطق تحت پوشش
اردبیل
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 200,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 200,000 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد