ساخت و نوسازی مناطق محروم
تاریخ شروع 1397/12/22
مبلغ جمع آوری شده 10,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 10,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 10,000 تومان