آبشار عاطفه ها
حمایت از استعدادیابی ،آموزش و مهارت آموزی
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 1,000,000,000 تومان
0%
کمک به استعدادیابی و آموزش
کمک هزینه زیارت اول (سفر به مشهد مقدس )
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)